Ćwiczenia

ĆWICZENIA

Istnieje wiele różnych ćwiczeń powiększających penisa, zarówno tych możliwych do wykonania bez użycia przyrządów, jak i te wymagające tego.


Zawsze pamiętaj o przeprowadzeniu rozgrzewki przed rozciąganiem penisa. Zaowocuje to lepszymi efektami treningów.- zginanie

- nacisk

- fowfers

- koń 440

- Ćwiczenia uciskowe

- ćwiczenia Kegla

- pompowania

- naciąganie-metod

- ciągłe ściskanie =traction wrapping